A1, D1 ve D2 yetki belgeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Bu belgeler olmaksızın turizm taşımacılığı yapılamaz.