1. KONU
İşbu sözleşme konusu acentenin satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış koşulları belirtilen hizmetlerin gereği yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda yapılan hizmet satışları için düzenlenmiş olup, tarafların hak ve edimlerini kapsamaktadır.
2. HİZMET VE ÖDEME BİLGİLERİ
Transfer Tipi: Araç Tipi: Kişi Sayısı:
2.1. Sözleşme bedeli KDV dahil …. TL’dir. Yolcu bu sözleşme bedelinin …. TL’lik tutarı ödemiştir. Geri kalan …. TL’lik tutarı ………………. tarihinde ödemeyi kabul etmiştir.
2.2. Özel transfer hizmetinde, sözleşmede belirtilen güzergah(lar) dışında talep edilen farklı nokta talepleri; güzergah üzerinde ve beklemesizse fiyata dahil, güzergah üzerinde değilse her farklı nokta için ….. TL yolcu tarafından bölgede ödenir.
2.3. Acente gerekli durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile araç tipini bir üst araç tipi ile değiştirebilir. Müşteri bu değişikliği kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.
2.4. Bu belge ile acenteyi, aldığım hizmetler için aşağıda numarası yazılı kredi kartımla tahsil etmeye yetkili kılıyorum.
2.5. Satın alınan hizmet karşılığında fatura düzenleme süresi V.U.K. gereğince ay atlamamak koşulu ile satın alındığı tarih dahil 7 gündür.
3.Ödeme Şekli
3.1 Banka: Peşin Tutar:
3.2 Kredi Kartı:………………. Kart No:…………………. Taksit:…….. Taksitli Tutar: …………… Aylık ………………….
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. Gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen acente, hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı transferi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda yolcunun tazminat hakkı yoktur.
4.2. Yolcuların Trafik Kanunu gereği emniyet kemeri takmaları zorunludur.
4.3. Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk sahibine aittir. Yolcu, aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla mükelleftir.
4.4. Yolcunun 30 kg bagaj hakkı vardır. Ağırlığı ne olursa olsun çuval, sandık, teneke kaplar, akıcı, kokucu, patlayıcı, radyoaktif ve yanıcı maddelerin nakli yasaktır. Yolcunun alıkoyduğu, bagaja teslim etmediği eşyalardan acente sorumlu değildir. Yolcudan alınmış değer beyanı yapılmayan bagajların kaybı ya da hasarı durumunda, hizmet bedeli maddi ve manevi tazminat olarak yolcuya ödenir.
4.5. Araç içerisinde evcil hayvan taşıması yasaktır. Sorumluluk yolcuya ait olmak kaydıyla, özel kafeslerinde bagaj bölümünde taşınabilir.
4.6. Yolcu işbu sözleşmeyi mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak, herhangi bir sebeple imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak sözleşme şartlarını, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, hizmeti sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı kabul etmiştir.
5. İPTAL ŞARTLARI VE DİĞER HÜKÜMLER
5.1. Yolcu rezervasyonunu, hizmetin başlangıç saatinden en geç 12 saat öncesine kadar, iptal – değişiklik yapabilir. Yolcu rezervasyon kaydındaki transferi/hizmeti kullanmadığı takdirde veya hizmetin başlangıcına 12 saat kala iptal ettirmek isterse ücret iadesi yapılamaz.
5.2. Yolcunun satın aldığı kampanyalı üründe, herhangi bir sebeple iptal, değişiklik ve ücret iadesi yapılamaz.
5.3. Rötar yada herhangi bir sebeple 2 saati geçen beklemelerde, transfer61’in havalimanında araç bekletme zorunluluğu ortadan kalkar.
5.4. Tarih ve saati geçmiş rezervasyonların, iptal ve iade talepleri için bankaya ya da acenteye yapılan başvurular geçersizdir.
6. YÜRÜRLÜK
6.1. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmeti alan yolcu(lar) kendi adlarına kayıt yaptırmakta görevlendirdikleri 3.kişilerin, işbu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
6.2. İşbu sözleşme 2 nüsha halinde tanzim edilerek taraflarca imzalanmış olup, sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklarda, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununu maddeleri uygulanır. Trabzon mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.